ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU:

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này. Đây là thỏa thuận điện tử và bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng Dụng Kalpha, Người Dùng xác nhận rằng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản sử dụng này và sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu Người Dùng không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng này, Người Dùng không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng Dụng Kalpha. Các Điều Khoản Sử Dụng này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Người Dùng và Ứng Dụng Kalpha/ Công ty TNHH Kalpha services Vietnam.

Khi Công ty TNHH Kalpha services Vietnam và Người Dùng giao kết các điều khoản cụ thể của việc cung cấp và sử dụng sản giao dịch TMĐT cho dịch vụ giáo dục trực tuyến thông qua Ứng dụng Kalpha, thì hai bên cũng đồng ý rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với những quyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. ĐỊNH NGHĨA

 • Ứng dụng Kalpha: là ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử do Kalpha Services Việt Nam thực hiện hoạt động và vận hành.
 • Người Chia Sẻ là cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Ứng dụng Kalpha bao gồm: người tạo lập, đăng tin giới thiệu, khuyến mãi về các lớp học, khoá học, danh sách bài học, chia sẻ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Người Chia Sẻ bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia Ứng dụng Kalpha.
 • Người Học: là cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các lớp học, khoá học, danh sách bài học, chia sẻ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tế được cung ứng trên Ứng dụng Kalpha. Người Học bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia Ứng dụng Kalpha.
 • Người Đối Tác là người bán hàng, nhà cung cấp, Người Chia Sẻ….
 • Buổi Học/ Buổi chia sẻ là các lớp học, khoá học, danh sách bài học, chia sẻ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tế do Người Chia Sẻ tạo lập, quản lý.
 • In Person là phương thức thanh toán trực tiếp giữa Người Học và Người Chia Sẻ. Người Học sẽ tự thoả thuận với Người Chia Sẻ về việc thanh toán.
 • Phí Buổi Học/ Buổi chia sẻ là khoản phí mà Người Chia Sẻ được quyền yêu cầu Người Học thanh toán đối với việc tham gia Buổi Học và được xác định theo quy định của Ứng Dụng Kalpha.
 • Phí Dịch Vụ TMĐT: có nghĩa là khoản phí để sử dụng Dịch Vụ TMĐT do Công Ty thu và được tính cố định trên cơ sở Phí Buổi Học theo quy định của Ứng dụng Kalpha.
 • Thông Tin Cá Nhân: có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không đúng, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và những thông tin khác mà Công Ty có hoặc có thể có quyền truy cập. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm tên, giới tính, ngôn ngữ, hình ảnh, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ e-mail và các thông tin khác của một cá nhân và, khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng một cá nhân.
 • Thiết Bị Di Động: có nghĩa là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác
 • Điều Khoản Sử Dụng: có nghĩa là tài liệu “Điều khoản sử dụng của Người Dùng của Ứng Kalpha” được giao kết giữa Công Ty và Người Dùng nhằm điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ giữa hai bên liên quan đến việc Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Kalpha do Công Ty quản lý và vận hành.

 

2. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

2.1 Phí Buổi Học cho Người Dùng

 • Ứng dụng Kapha chỉ cung cấp các dịch vụ nhằm liên kết, kết nối giữa các bên tham gia giáo dục, Kalpha không tham gia vào quá trình thanh toán Phí Buổi Học giữa Người Chia Sẻ và Người Học.
 • Người Học sẽ tự thoản thuận với Người Chia Sẻ để thanh toán trực tiếp (In Person) cho Người Chia Sẻ mà không thông qua Ứng dụng Kalpha.

 

2.2 Hoàn Phí Buổi Học

 • Nếu Người Học / Người Chia Sẻ hủy Buổi Học trước khi Buổi Học bắt đầu hoặc nếu Buổi Học không kết thúc thành công, Người Học tự liên hệ với Người Chia Sẻ để được hoàn lại Phí Buổi Học tại mục “Trò Chuyện”.
 • Thời hạn hoàn trả Phí Buổi Học: 07 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu hợp lệ của Người Học hoặc từ ngày Buổi Học không diễn ra.
 • Phương thức hoàn trả: Theo thoả thuận giữa Người Học và Người Chia Sẻ.
 • Chi phí cho việc hoàn trả: Theo thoả thuận giữa Người Học và Người Chia Sẻ.

 

2.3 Phí Dịch vụ TMĐT

 • Ứng dụng Kalpha chưa thu Phí dịch vụ TMĐT (% trên Phí Buổi Học) của Người Dùng nên chưa cung cấp hệ thống thanh toán trực tuyến hay bất cứ phương thức thanh toán nào khác.

 

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

3.1 Quyền của Người Dùng

3.1.1 Được đảm bảo về chất lượng dịch vụ của Ứng dụng Kalpha, được khởi tạo và/hoặc sử dụng dịch vụ được cung ứng theo giao dịch điện tử giữa Người Học và Người Chia Sẻ khi sử dụng Ứng dụng Kalpha.

3.1.2 Được quyền phản hồi liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Ứng dụng Kalpha; được quyền khiếu nại, tố cáo nếu Người Dùng có những hành vi vi phạm giao dịch điện tử hoặc vi phạm pháp luật.

3.1.3 Được quyền biết những thông tin liên quan đến Người Dùng để đối chiếu với thông tin có trong giao dịch điện tử đã giao kết giữa Người Chia Sẻ và Người Học.

3.1.4 Nếu Điều Khoản sử dụng và quy chế hoạt động của Ứng dụng Kalpha cho phép (như thể hiện trên Ứng dụng Kalpha), được lựa chọn hủy Buổi Học nhất định trước khi Buổi Học đó bắt đầu.

3.1.5 Có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận và yêu cầu Bên B thanh toán các khoản tiền tương ứng phù hợp với Điều khoản sử dụng của Kalpha, Quy chế hoạt động của Ứng dụng Kalpha.

 

3.2 Nghĩa vụ của Người Dùng

3.2.1 Cung cấp đầy đủ các thông tin để Kalpha tiến hành kích hoạt dịch vụ cho Người Dùng. Các thông tin này Người Dùng chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền và sở hữu trí tuệ. Trường hợp có tranh chấp về nội dung, quyền sở hữu trí tuệ với bất kỳ Bên thứ ba nào khác thì Người Dùng bằng chi phí của mình có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp trên. Kalpha không có trách nhiệm về nội dung do Người Dùng cung cấp.

3.2.2 Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng dịch vụ từ Ứng dụng Kalpha trái với quy định của nhà nước về sử dụng phần mềm ứng dụng thương mại điện tử, quảng cáo và tuân thủ các quy định về việc sử dụng dịch vụ và quy định của pháp luật Việt Nam.

3.2.3 Không tiết lộ thông tin liên quan đến Kalpha, Ứng dụng Kalpha, Người Dùng khác cho tổ chức, các nhân khác biết trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật.

3.2.4 Không sử dụng thông tin liên quan đến Kalpha, Ứng dụng Kalpha, Người Dùng khác để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

3.2.5 Không lợi dụng Ứng dụng Kalpha nhằm thực hiện các mục đích khác như lừa đảo, gian lận, và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3.2.6 Không thực hiện những hành vi vi phạm giao dịch điện tử, Điều Khoản Sử Dụng, Quy chế hoạt động của Ứng dụng Kalpha, chính Sách hoặc quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm Người Dùng hoặc bên thứ ba khác; Không chia sẻ các hình ảnh sản phẩm khiêu dâm, hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục.

3.2.7 Thiết lập mối quan hệ với các Người Dùng khác một cách thân thiện, tôn trọng, không đe dọa, xúc phạm hoặc có hành vi xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Người Dùng khác.

3.2.8 Cư xử lịch sự, văn minh, không được có những hành vi thô lỗ, khiếm nhã, trái với chuẩn mực đạo đức của xã hội.

3.2.9 Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin cá nhân (ví dụ như: họ tên, địa chỉ,
giấy tờ cá nhân, số điện thoại hoặc email) và các thông tin liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ trung gian liên kết giáo dục nhằm phục vụ việc giao kết giao dịch điện tử giữa Người Học và Người Chia Sẻ.

 

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KALPHA

4.1 Quyền của Kalpha

4.1.1 Được quyền thay đổi chính sách áp dụng Phí dịch vụ TMĐT, chính sách thanh toán miễn là thông báo trước cho Người Dùng trên Ứng dụng Kalpha.

4.1.2 Chấp nhận hoặc từ chối cung cấp dịch vụ của Ứng dụng Kalpha vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi từ chối khởi tạo Buổi Học hoặc thực hiện yêu cầu của Người Dùng nếu có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một hành vi vi phạm của Người Dùng.

4.1.3 Mọi thông tin hình ảnh, quảng cáo, bình luận, hồ sơ kinh nghiệm của Người Dùng đạt được trong quá trình sử dụng Ứng dụng thuộc về Kalpha và Kalpha có toàn quyền sử dụng để thực hiện các hành vi như quảng cáo, truyền thông, phân tích đánh giá, …. nhằm phục vụ cho hoạt động của Kalpha.

4.1.4 Trong trường hợp Người Dùng vi phạm những cam kết tại Điều 3 của Thỏa Thuận này, Kalpha có quyền chấm dứt Thoả Thuận này mà không cần phải báo trước hoặc/và xử lý các sai phạm đó bằng hình thức: Hạn chế một vài chức năng, đóng băng một khoản tiền, khóa truy cập tài khoản, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc lập hồ sơ tố cáo, đề nghị can thiệp điều tra gửi cơ quan công an… tuỳ theo mức độ cho đến khi những sai phạm đó được khắc phục và chấm dứt.

4.1.5 Kalpha được quyền tạm ngưng giao dịch thanh toán/ chuyển tiền theo hình thức an toàn của Người Học và Người Chia Sẻ trong trường hợp một trong hai bên có yêu cầu khiếu nại và đã được Kalpha kiểm tra, xác nhận để giải quyết tranh chấp do giao dịch điện tử không được thực hiện. Trong quá trình khiếu nại tùy từng trường hợp Kalpha sẽ có biện pháp xử lí (đóng băng giao dịch hoặc tạm khóa tài khoản Người Dùng, …) đồng thời sẽ có thông báo tới các bên liên quan.

4.1.6 Sau khi Người Dùng yêu cầu ngừng hợp tác với Kalpha hoặc chấm dứt Thoả Thuận này, thì Kalpha sẽ gỡ bỏ các hình ảnh, hồ sơ, quảng cáo, bình luận…. và hoàn trả lại chi phí cho Người Dùng (nếu có) sau khi trừ hết mọi chi phí phát sinh theo quy định hiện hành.

4.1.7 Trong mọi trường hợp Kalpha nhận thấy Người Dùng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, quy định về Người Dùng, hoặc Người Dùng có hành vi gian lận trong quá trình cung ứng dịch vụ trên Kalpha, gây thiệt hại hoặc rủi ro cho Kalpha, Người Học, bên thứ 3, Kalpha có quyền đơn phương chấm dứt Thoả Thuận này, không hoàn trả các khoản phí tổn (nếu có), yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Kalpha (nếu có).

 

4.2 Nghĩa vụ của Kalpha

4.2.1 Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực thông tin về chi phí thanh toán, chi phí phát sinh cho Người Dùng

4.2.2 Xây dựng và công khai chính sách, quy chế hoạt động, bảo mật thông tin của Kalpha theo quy định của pháp luật.

4.2.3 Không sử dụng các thông tin liên quan đến Người Dùng để thực hiện các hành vi gian dối, vi phạm pháp luật.

4.2.4 Kalpha cam kết bảo mật các thông tin Người Dùng trên dữ liệu hệ thống của Kalpha, tuyệt đối không cung cấp thông tin cho bất kỳ Bên thứ ba nào. Trừ các trường hợp:

 • Có sự đồng ý hoặc yêu cầu từ Người Dùng hoặc Người Dùng đồng ý với điều khoản sử dụng sản phẩm của Bên thứ ba có liên kết với Kalpha.
 • Có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật.
 • Các thông tin trên đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng bởi Người Dùng hoặc Bên thứ ba.
 • Người Dùng tự tiết lộ cho Bên thứ ba.

4.2.5 Kalpha có trách nhiệm bảo mật hệ thống để tránh hiện tượng truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu thông tin các nhận của Người Dùng (Ngoại trừ, những yêu cầu truy cập của cơ quan pháp luật và được sự đồng ý bằng văn bản của Người Dùng).

4.2.6 Tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm và không giới hạn các quy định về thương mại điện tử.

 

5. KHIẾU NẠI

5.1 Trường hợp phát sinh các khiếu nại, câu hỏi giải đáp hoặc các vấn đề liên quan theo chính sách giải quyết khiếu nai của Kalpha, Người Dùng cần liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng theo email: vietnam@kalpha.io để được hỗ trợ và hướng dẫn.

5.2 Kalpha khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Kalpha đứng ra giải quyết vụ việc. Quyết định của Kalpha là quyết định cuối cùng.

5.3 Khiếu nại xảy ra khi có tranh chấp giữa hai bên Người Dùng, khi đó Kalpha đóng vai trò trung gian điều phối giải quyết khiếu nại như:

 • Có quyền đóng băng giao dịch thanh toán hoặc tạm ngưng giao dịch rút tiền cho đến khi giải quyết xong khiếu nại
 • Người Dùng có nghĩa vụ cung cấp tất cả các chứng từ, bằng chứng để phục vụ việc giải quyết khiếu nại và hợp tác, phối hợp theo đúng quy trình xử lý khiếu nại của bên B.
 • Mọi quy trình của Kalpha được thực hiện trên cơ sở Kalpha đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các bên Người Dùng. Người Dùng có nghĩa vụ thực hiện phán quyết do Kalpha đưa ra nếu sự hòa giải thất bại. Trong trường hợp Người Dùng không đồng ý thực thi phán quyết của Kalpha, Kalpha có quyền gỡ bỏ tài khoản của Người Dùng của Người Dùng tạm thời đến vĩnh viễn tùy mức độ vi phạm.

5.4 Khiếu nại xảy ra khi có tranh chấp giữa Kalpha và Người Dùng, khi đó Kalpha giải quyết căn cứ trên các chinh sách của Kalpha đã được ban hành và tuân thủ theo quy định của pháp luật và kết luận của Kalpha là kết luận cuối cùng của quá trình khiếu nại và có hiệu lực áp dụng với Người Dùng.

5.5 Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Kalpha, Kalpha sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

6. BẤT KHẢ KHÁNG

6.1 Trường hợp bất khả kháng là các trường hợp xảy ra không lường trước được và ngoài tầm kiểm soát của một Bên, như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, bão, động đất hay các hiện tượng tự nhiên gây nguy hại, dịch bệnh, chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, sự thay đổi của pháp luật, điều ước quốc tế, các hiệp định quốc tế, đình công, bãi công, hoặc biểu tình, sự tắc nghẽn mạng lưới internet trên diện rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của Thoả Thuận này.

6.2 Hai bên không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào nếu xảy ra các sự kiện theo Điều 7.1.

 

7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1 Kalpha giữ mọi quyền điều chỉnh nội dung của của Thỏa thuận này. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật chi tiết tại Ứng dụng Kalpha. Trong trường hợp Bên A không đồng ý với bất kỳ sự thay đổi nào mà Kalpha đưa ra, Người Dùng có quyền chấm dứt Thoả Thuận.

7.2 Mọi tranh chấp liên quan đến giao dịch điện tử giữa Người Dùng trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp các Người Dùng không thoả thuận được trong một khoảng thời gian hợp lý thì đưa ra toà án có thẩm quyền giải quyết. Người dùng đồng ý rằng Kalpha có quyền tham gia hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại giữa hai bên và tạo điều kiện cho các bên thảo luận hòa giải các tranh chấp, khiếu nại đó trong phạm vi mà Kalpha thấy là hợp lý và phù hợp theo quy định pháp luật

7.3 Những vấn đề chưa được quy định trong Thỏa Thuận này sẽ được Các Bên thống nhất áp dụng quy định của Pháp luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

7.4 Thỏa Thuận không xác định thời hạn và chấm dứt tùy vào điều kiện nào xảy ra trước: Người Dùng vi phạm chính sách của Kalpha dẫn tới bị khóa vĩnh viễn tài khoản; Người Dùng chấm dứt Thỏa Thuận; Ứng dụng Kalpha không còn tồn tại.