Jamie Heng

Jamie Heng

Tham gia từ tháng 5 2019
Kalpha đã duyệt
Nữ, 28
Hougang
English, Mandarin
10
10

Chủ đề tôi thích

Lifestyle & Hobbies, Arts & Media, Niche Skills, Mental Wellness

Tại sao tôi tham gia Kalpha?

Đánh giá của tôi (1)

  • 3 năm trước
    Jamie is very approachable and friendly! The session was thoughtful and we learned from one and other. Thank you for such wonderful Meetup. 👍👍☺️. 10/10!

Lời khen!

Có kinh nghiệm
1
Thân thiện
1
Vui vẻ
1
Linh hoạt
1
Trân trọng
1
Có kiến thức
1