Job Chen

Job Chen

Tham gia từ tháng 12 2018
Kalpha đã duyệt
Nam,
Singapore
English, Chinese
0
0

Chủ đề tôi thích

Tại sao tôi tham gia Kalpha?

To share and learn and be positive about life

Đánh giá của tôi (0)

No testimonial yet

Lời khen!

Có kinh nghiệm
1
Thân thiện
1
Vui vẻ
1
Linh hoạt
1
Trân trọng
1
Có kiến thức
1