Gloria Francesca Lim

Gloria Francesca Lim

Tham gia từ tháng 11 2019
Kalpha đã duyệt
Nữ, 41
Singapore
English, Mandarin, Hokkien, Cantonese
Human Resource and Wellness Therapist
SHRI
10
10

Chủ đề tôi thích

Lifestyle & Hobbies, Languages, Niche Skills, Mental Wellness, Career, Essential Oils, Self-care, Technology

Tại sao tôi tham gia Kalpha?

Empower you to live well in the VUCA world.

Đánh giá của tôi (1)

  • 15 ngày trước
    Love the sharing session and got to know more about oils! Thank you!!

Lời khen!

Có kinh nghiệm
1
Thân thiện
1
Vui vẻ
1
Linh hoạt
0
Trân trọng
1
Có kiến thức
1