Mark Seow

Mark Seow

Tham gia từ tháng 8 2019
Kalpha đã duyệt
Nam, 46
Singapore
English, Chinese
Tarot/Numerology Guide, Actor, Corporate Trainer,
0
0

Chủ đề tôi thích

Tại sao tôi tham gia Kalpha?

I use tarot & numerology to share insights and be the 'vehicle' for your subconscious mind to provide clarity to questions in life, in turn providing assurance and a heightened awareness of self.

Đánh giá của tôi (0)

No testimonial yet

Lời khen!

Có kinh nghiệm
0
Thân thiện
0
Vui vẻ
0
Linh hoạt
0
Trân trọng
0
Có kiến thức
0