Yoshi P

Yoshi P

Tham gia từ tháng 2 2019
Kalpha đã duyệt
Nam, 28
English, Mandarin, Cantonese
University at Buffalo
280
280

Chủ đề tôi thích

Languages, Arts & Media, Mental Wellness, Life Experiences

Tại sao tôi tham gia Kalpha?

✌🏻

Đánh giá của tôi (7)

  • 2 năm trước
    Fun talking with Yoshi and listening to his New York Buffalo days. Travelling always mature a person and it shows. Great session.
  • 2 năm trước
    Learner is an interesting guy and willing to learn. We took a little longer than expected. However, it's a fun experience! Cheers and good luck to his vday this year!

Lời khen!

Có kinh nghiệm
8
Thân thiện
11
Vui vẻ
11
Linh hoạt
9
Trân trọng
11
Có kiến thức
10