Life as a student in Buffalo, New York Life as a student in Buffalo, New York
Lifestyle & Hobbies

Life as a student in Buffalo, New York

Thời lượng
30 phút
Địa điểm
Bất cứ đâu
Trực tuyến
Độ khó
Bình thường
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

SGD 1/ khoá học

Đặt lịch chia sẻ

Về tôi

Yoshi P

Yoshi P

Tham gia từ tháng 2 2019
Kalpha đã duyệt

Mô tả buổi chia sẻ

I spent 5 months at the University at Buffalo main campus as part of my program at SIM-UB. I would love to share my experience with others, especially current students that are considering going to the main campus.

Kết quả buổi chia sẻ

Good food around Buffalo

Worthy attractions

Getting around

Những thứ mà bạn sẽ cần mang theo

Tôi sẽ cung cấp mọi thứ.

Thời gian rảnh của tôi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Về tôi

Yoshi P

Yoshi P

Tham gia từ tháng 2 2019
Kalpha đã duyệt

✌🏻

Địa điểm

Bất cứ đâu

Chúng ta sẽ thảo luận về một vị trí thuận tiện.

Gọi Điện Online

Tôi có thể gọi trong buổi chia sẻ này.

Đánh giá của tôi (7)

Husna Hussin
Husna Hussin

Fun talking with Yoshi and listening to his New York Buffalo days. Travelling always mature a person and it shows. Great session.

Dino KF Wong
Dino KF Wong

Learner is an interesting guy and willing to learn. We took a little longer than expected. However, it's a fun experience! Cheers and good luck to his vday this year!