How can a startup be supported in their business?
Careers

How can a startup be supported in their business?

Thời lượng
30 phút
Địa điểm
Người chia sẻ
Trực tuyến
Độ khó
Nâng cao
Ngôn ngữ
Tiếng Anh,Tiếng Trung Quốc

Miễn Phí

Đặt lịch chia sẻ

Về tôi

Job Chen

Job Chen

Tham gia từ tháng 12 2018
Kalpha đã duyệt

Mô tả buổi chia sẻ

Sharing from NP Incubator Team (Joanne, Andrew and Yanming)

Kết quả buổi chia sẻ

Learn how and where to get the support you need

Những thứ mà bạn sẽ cần mang theo

Business deck if available

Thời gian rảnh của tôi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Về tôi

Job Chen

Job Chen

Tham gia từ tháng 12 2018
Kalpha đã duyệt

To share and learn and be positive about life

Địa điểm

Người chia sẻ

NP Incubator, Blk 31 #01-13, Ngee Ann Polytechnic, 535 Clementi Road, Singapore 599489

Gọi Điện Online

Tôi có thể gọi trong buổi chia sẻ này.

Đánh giá của tôi (0)

No testimonial yet