Nicolo Luccini
Personal Finance

Nicolo Luccini

Thời lượng
90 phút
Địa điểm
Người học
Trực tuyến
Độ khó
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

SGD 80/ khoá học

Đặt lịch chia sẻ

Về tôi

Nicolo Luccini

Nicolo Luccini

Tham gia từ tháng 9 2021
Kalpha đã duyệt

Mô tả buổi chia sẻ

Investing in startups, technology growth companies. Understanding valuation methodologies, metrics and techniques on how to evaluate investments. Thinking about competitive advantages, customer acquisition strategies, moats and value propositions.

Kết quả buổi chia sẻ

Learn to invest

Những thứ mà bạn sẽ cần mang theo

Tôi sẽ cung cấp mọi thứ.

Thời gian rảnh của tôi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư (00:00-23:59)

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Về tôi

Nicolo Luccini

Nicolo Luccini

Tham gia từ tháng 9 2021
Kalpha đã duyệt

Địa điểm

Người học

Hãy để người học quyết định một vị trí ưa thích.

Gọi Điện Online

Tôi có thể gọi trong buổi chia sẻ này.

Đánh giá của tôi (0)

No testimonial yet