Chit Chat Crypto (Sharing Personal Experience Since 2015)
Personal Finance

Chit Chat Crypto (Sharing Personal Experience Since 2015)

Thời lượng
60 phút
Địa điểm
Người chia sẻ
Trực tuyến
Độ khó
Bình thường
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Miễn Phí

Đặt lịch chia sẻ

Về tôi

Winston Yap

Winston Yap

Tham gia từ tháng 9 2021
Kalpha đã duyệt

Mô tả buổi chia sẻ

Share my journey with cryptocurrency since 2015. All the mistakes and rights that I've made. How To Tell if A Crypto Is Long Term Or Short Term. Long Term And Short Term Investing Strategies. Multiple Passive Income Strategies

Kết quả buổi chia sẻ

Please book 1 day in advance

Những thứ mà bạn sẽ cần mang theo

Tôi sẽ cung cấp mọi thứ.

Thời gian rảnh của tôi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Về tôi

Winston Yap

Winston Yap

Tham gia từ tháng 9 2021
Kalpha đã duyệt

Địa điểm

Người chia sẻ

Zoom

Gọi Điện Online

Tôi có thể gọi trong buổi chia sẻ này.

Đánh giá của tôi (0)

No testimonial yet