Singapore PR and Citizenship Webinar
Personal Finance

Singapore PR and Citizenship Webinar

Thời lượng
60 phút
Địa điểm
Bất cứ đâu
Trực tuyến
Độ khó
Bình thường
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Miễn Phí

Đặt lịch chia sẻ

Về tôi

Pei Juan

Pei Juan

Tham gia từ tháng 10 2019
Kalpha đã duyệt

Mô tả buổi chia sẻ

- Understand the paradigm shifts in Singapore’s PR selection process post pandemic - Why Singapore will continue to approve PR and Citizenship during a pandemic ? - Which profiles stand a higher chance during the pandemic? - Case study of recently approved profiles (with data and statistics) Date: 27 May (Thursday) Time: 7.30pm Venue: Zoom Click on this link to sign up https://tinyurl.com/peijuan0826

Kết quả buổi chia sẻ

Immigration

Financial Planning

PR and Citizenship Application

Những thứ mà bạn sẽ cần mang theo

Tôi sẽ cung cấp mọi thứ.

Thời gian rảnh của tôi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Về tôi

Pei Juan

Pei Juan

Tham gia từ tháng 10 2019
Kalpha đã duyệt

For connection

Địa điểm

Bất cứ đâu

Chúng ta sẽ thảo luận về một vị trí thuận tiện.

Gọi Điện Online

Tôi có thể gọi trong buổi chia sẻ này.

Đánh giá của tôi (0)

No testimonial yet