Connecting with your child through Bazi
Lifestyle & Hobbies

Connecting with your child through Bazi

Thời lượng
60 phút
Địa điểm
Bất cứ đâu
Trực tuyến
Độ khó
Bình thường
Ngôn ngữ
Tiếng Anh,Tiếng Trung Quốc

SGD 68/ khoá học

Đặt lịch chia sẻ

Về tôi

Gloria Francesca Lim

Gloria Francesca Lim

Tham gia từ tháng 11 2019
Kalpha đã duyệt

Mô tả buổi chia sẻ

I am a Metaphysics practitioner and a HR professional. Work from home has got me to understand my children a little more and found little tricks to gain breakthrough with them in terms of development and communication.

Kết quả buổi chia sẻ

Understand your child's bazi structure

How to communicate better with your child

Những thứ mà bạn sẽ cần mang theo

Tôi sẽ cung cấp mọi thứ.

Thời gian rảnh của tôi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Về tôi

Gloria Francesca Lim

Gloria Francesca Lim

Tham gia từ tháng 11 2019
Kalpha đã duyệt

Empower you to live well in the VUCA world.

Địa điểm

Bất cứ đâu

Chúng ta sẽ thảo luận về một vị trí thuận tiện.

Gọi Điện Online

Tôi có thể gọi trong buổi chia sẻ này.

Đánh giá của tôi (1)

Ong  Natalie
Ong Natalie

Love the sharing session and got to know more about oils! Thank you!!