Investment Seminar
Finance

Investment Seminar

Thời lượng
120 phút
Địa điểm
Người chia sẻ
Độ khó
Bình thường
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Miễn Phí

Đặt lịch chia sẻ

Về tôi

Azra Fatanah

Azra Fatanah

Tham gia từ tháng 5 2022
Kalpha đã duyệt

Mô tả buổi chia sẻ

Seminar with like-minded investors on Q4 2022 Market Outlook. Specially invited guests by BlackRock and Franklin Templeton. In this seminar, you will learn more about the Healthcare and Technology sectors, and how they are performing in today's market volatility.

Kết quả buổi chia sẻ

Investment Outlook

Where to Invest Today

Where to Invest for the Next Decade

Investment Principles

Investment Knowledge

Những thứ mà bạn sẽ cần mang theo

Tôi sẽ cung cấp mọi thứ.

Thời gian rảnh của tôi

Thứ hai

Thứ ba (00:00-23:59)

Thứ tư (19:30-21:30)

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Về tôi

Azra Fatanah

Azra Fatanah

Tham gia từ tháng 5 2022
Kalpha đã duyệt

Địa điểm

Người chia sẻ

Capital Tower Level 9

Đánh giá của tôi (0)

No testimonial yet