Learn bouldering! Learn bouldering! Learn bouldering!
Lifestyle & Hobbies

Learn bouldering!

Thời lượng
30 phút
Địa điểm
Bất cứ đâu
Trực tuyến
Độ khó
Bình thường
Ngôn ngữ
Tiếng Anh,Tiếng Trung Quốc

Miễn Phí

Đặt lịch chia sẻ

Về tôi

Alan Wong

Alan Wong

Tham gia từ tháng 6 2020
Kalpha đã duyệt

Mô tả buổi chia sẻ

Are you an adrenaline junkie? Keen on learning the basic of rock climbing? I will introduce you bouldering I loved. This is for beginner who wants to try out the sport. I am causal climber who wants to share the knowledge who are interested in bouldering/rock climbing.

Kết quả buổi chia sẻ

Learn simple techniques of bouldering

Learn how to fall from the wall properly

Learn the rules of bouldering

Have fun of course

Những thứ mà bạn sẽ cần mang theo

Socks

Thời gian rảnh của tôi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Về tôi

Alan Wong

Alan Wong

Tham gia từ tháng 6 2020
Kalpha đã duyệt

Learning is gold

Địa điểm

Bất cứ đâu

Chúng ta sẽ thảo luận về một vị trí thuận tiện.

Gọi Điện Online

Tôi có thể gọi trong buổi chia sẻ này.

Đánh giá của tôi (0)

No testimonial yet