Investing for beginners
Finance

Investing for beginners

Thời lượng
60 phút
Địa điểm
Bất cứ đâu
Trực tuyến
Độ khó
Bình thường
Ngôn ngữ
Tiếng Anh,Tiếng Trung Quốc

Miễn Phí

Đặt lịch chia sẻ

Về tôi

Samuel Tan

Samuel Tan

Tham gia từ tháng 6 2020
Kalpha đã duyệt

Mô tả buổi chia sẻ

I'll be sharing my personal investment journey and how you can adopt similar strategies :) Many young people are looking to do investments but unsure of how to start. I was once there 5 years ago, and I will share some mistakes I've made along the way so you don't face the same. Let's meet online this period!

Kết quả buổi chia sẻ

Investment 101

Budgeting

Retirement Planning

Những thứ mà bạn sẽ cần mang theo

Tôi sẽ cung cấp mọi thứ.

Thời gian rảnh của tôi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Về tôi

Samuel Tan

Samuel Tan

Tham gia từ tháng 6 2020
Kalpha đã duyệt

Địa điểm

Bất cứ đâu

Chúng ta sẽ thảo luận về một vị trí thuận tiện.

Gọi Điện Online

Tôi có thể gọi trong buổi chia sẻ này.

Đánh giá của tôi (0)

No testimonial yet