Sharing My Startup Experience
Life Experiences

Sharing My Startup Experience

Thời lượng
60 phút
Địa điểm
Bất cứ đâu
Trực tuyến
Độ khó
Nâng cao
Ngôn ngữ
Tiếng Anh,Tiếng Trung Quốc

Miễn Phí

Đặt lịch chia sẻ

Về tôi

Damian Sia

Damian Sia

Tham gia từ tháng 2 2019
Kalpha đã duyệt

Mô tả buổi chia sẻ

5 years of tech startup experience: - running a 40+ pax team - few millions in annual revenue - scaling beyond Singapore

Kết quả buổi chia sẻ

Sharing best practices

Những thứ mà bạn sẽ cần mang theo

Tôi sẽ cung cấp mọi thứ.

Thời gian rảnh của tôi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Về tôi

Damian Sia

Damian Sia

Tham gia từ tháng 2 2019
Kalpha đã duyệt

Learn Things

Địa điểm

Bất cứ đâu

Chúng ta sẽ thảo luận về một vị trí thuận tiện.

Gọi Điện Online

Tôi có thể gọi trong buổi chia sẻ này.

Đánh giá của tôi (3)

Jing Ying Tay
Jing Ying Tay

Humble and willing to learn. Pleasant student to teach.

Jack SD
Jack SD

Learnt alot! Thank you so much! Appreciate it.