Sharing My Startup Experience
Industry Insights

Sharing My Startup Experience

Thời lượng
60 phút
Địa điểm
Người chia sẻ
Độ khó
Bình thường
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Miễn Phí

Đặt lịch chia sẻ

Về tôi

Damian Sia

Damian Sia

Tham gia từ tháng 2 2019
Kalpha đã duyệt

Mô tả buổi chia sẻ

6 years of tech startup experience: - running a 60+ pax team - few millions in annual revenue - scaling beyond Singapore to Malaysia/Vietnam/Thailand - Fund raising from angel/vc - building app/web platforms

Kết quả buổi chia sẻ

Sharing best practices

Những thứ mà bạn sẽ cần mang theo

Tôi sẽ cung cấp mọi thứ.

Thời gian rảnh của tôi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Về tôi

Damian Sia

Damian Sia

Tham gia từ tháng 2 2019
Kalpha đã duyệt

Learn Things

Địa điểm

Người chia sẻ

12 Tai Seng Link

Đánh giá của tôi (3)

Jing Ying Tay
Jing Ying Tay

Humble and willing to learn. Pleasant student to teach.

Jack Soh
Jack Soh

Learnt alot! Thank you so much! Appreciate it.