Chat with a start-up founder
Careers

Chat with a start-up founder

Thời lượng
60 phút
Địa điểm
Bất cứ đâu
Trực tuyến
Độ khó
Bình thường
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Miễn Phí

Đặt lịch chia sẻ

Về tôi

Clarence Pang

Clarence Pang

Tham gia từ tháng 11 2019
Kalpha đã duyệt

Mô tả buổi chia sẻ

Come join me as we share experiences/problems/ideas about the startup industry. For those who are looking to start your journey, i am happy to guide you along your first few steps!

Kết quả buổi chia sẻ

Navigating information overload

Idea conceptualisation

Những thứ mà bạn sẽ cần mang theo

Tôi sẽ cung cấp mọi thứ.

Thời gian rảnh của tôi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Về tôi

Clarence Pang

Clarence Pang

Tham gia từ tháng 11 2019
Kalpha đã duyệt

To be a part of this self-motivated community

Địa điểm

Bất cứ đâu

Chúng ta sẽ thảo luận về một vị trí thuận tiện.

Gọi Điện Online

Tôi có thể gọi trong buổi chia sẻ này.

Đánh giá của tôi (5)

Zac Pu
Zac Pu

Friendly individual and open to sharing!

Nicholas Ong
Nicholas Ong

I am a learner, Clarence was really friendly, give me guidance, will surely have additional session again!