CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông tin thu thập gồm:

 • Thông tin cá nhân thu thập trực tiếp từ Người Học và Người Chia Sẻ: Người Học và Người Chia Sẻ trên Ứng dụng Kalpha có thể được yêu cầu điền một số thông tin hồ sơ cá nhân bắt buộc theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Ứng dụng Kalpha để sử dụng dịch vụ như: Họ và Tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, trình độ ngôn ngữ, địa chỉ, địa chỉ email, nghề nghiệp, các chi tiết thẻ tín dụng (là loại và số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ), tại sao sử dụng Ứng dụng Kalpha và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn… Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc tham gia sử dụng dịch vụ với vai trò Người Chia Sẻ và Người Học (bao gồm sử dụng dịch vụ đến Người Học và Người Chia Sẻ).
 • Thông tin thu thập trực tiếp khi Người Học và Người Chia Sẻ sử dụng ứng dụng: Người Học và Người Chia Sẻ khi sử dụng Ứng dụng Kalpha, Ứng dụng Kalpha đều có thể thu thập một số dữ liệu kỹ thuật như: địa chỉ IP, thời lượng truy cập/phiên truy cập, thiết bị truy cập, thông tin về thiết bị truy cập như hệ điều hành, nhà sản xuất, kiểu mẫu…
 • Thông tin thu thập tự động bằng Cookies:  Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ thiết bị di động của bạn. Ứng dụng Kalpha sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người dùng nhằm nâng cao giao diện ứng dụng và trải nghiệm của người dùng. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng cookies; nhưng Người Học và Người Chia Sẻ có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động để từ chối một số loại cookies nhất định hoặc một số cookies cụ thể, ngoài ra Người Học và Người Chia Sẻ có thể xóa bỏ cookies bất cứ lúc nào.

 

Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng bao gồm: họ tên, email. Đây là các thông tin mà Ứng dụng Kalpha cần Người Học và Người Chia Sẻ cung cấp bắt buộc để:

 • Để xử lý và hỗ trợ Người Học và Người Chia Sẻ trong các yêu cầu cung cấp dịch vụ và các giao dịch thanh toán của Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để liên hệ với Người Học và Người Chia Sẻ và gửi các thông tin liên quan đến việc sử dụng ứng dụng;
 • Để gửi thông báo tiếp thị và các ưu đãi cho Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để thông báo cho Người Học và Người Chia Sẻ về các bản cập nhập ứng dụng hoặc các thay đổi đối với dịch vụ được cung cấp;
 • Để xử lý và trả lời các câu hỏi, khiếu nại và nhận phản hồi từ Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để nhận phản hồi việc sử dụng ứng dụng và quản trị, hỗ trợ và cải thiện hiệu quả hoạt động, trải nghiệm Người Học và Người Chia Sẻ và các chức năng của ứng dụng;
 • Để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc tiến hành điều tra, trả lời các câu hỏi hay các chỉ thị theo quy định của pháp luật.
 • Để ngăn chặn, phát hiện và điều tra mọi hoạt động bị cấm, bất hợp pháp, trái phép hoặc gian dối.
 • Các Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng Kalpha về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Để liên hệ xác nhận dich vụ cho Người Học và Người Chia Sẻ khi nhận được yêu cầu từ Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để cung cấp thông tin về dịch vụ đến Người Học và Người Chia Sẻ nếu có yêu cầu từ Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để gửi email tiếp thị, giới thiệu về dịch vụ mà cảm thấy phù hợp với Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để gửi các thông báo về các hoạt động trên ứng dụng;
 • Để liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để liên lạc và giải quyết với Người Học và Người Chia Sẻ trong những trường hợp đặc biệt;
 • Để cung cấp cho các Bên thứ ba như đại lý, đối tác, nhà cung cấp và các bên hợp tác thượng mại, và việc này có thể bao gồm cả việc cho phép Bên thứ ba được giới thiệu, tiếp thị, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm dịch vụ;
 • Để chia sẻ với các Đơn Vị Liên Kết của Kalpha ở một quốc gia khác nhằm mục đích xử lý/lưu trữ thông tin cá nhân Người Học và Người Chia Sẻ
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Người Học và Người Chia Sẻ.

Kalpha sẽ không bán hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được quy định trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này, Kalpha có thể tiết lộ hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của Người Dùng nếu Kalpha thông báo trước cho Người Dùng về việc tiết lộ và chia sẻ thông tin này và Kalpha đã nhận được sự chấp thuận của bạn về việc tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đó.

 

Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kalpha và/hoặc bên thứ ba và/hoặc đơn vị liên kết của Kalpha.

 

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân:

 • Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
 1. Nhân viên của Công Ty.
 2. Người Học và Người Chia Sẻ sử dụng dịch vụ của Kalpha.

 

Địa chỉ của đơn vị quản lý và thu thập thông tin cá nhân:

 • Thông Tin Cá Nhân mà Kalpha thu thập từ Người Học và Người Chia Sẻ có thể được lưu trữ tại, chuyển giao cho, hoặc xử lý bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đó thực hiện mức độ bảo mật tương đương với các cam kết của chúng tôi theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này.
 • Thông tin cá nhân của Người Học và Người Chia Sẻ cũng có thể được lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú bởi các nhân viên làm việc cho Kalpha ở các quốc gia khác hoặc bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc đơn vị liên kết của Kalpha, trong phạm vi được cho phép theo luật áp dụng. Trong trường hợp đó, Kalpha sẽ bảo đảm rằng Thông tin cá nhân của Người Dùng đó vẫn có mức độ bảo mật tương đương với yêu cầu theo pháp luật của quốc gia Người Học và Người Chia Sẻ đang cư trú (và, trong mọi trường hợp, phù hợp với các cam kết của chúng tôi trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này).

 

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 • Người Học và Người Chia Sẻ có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách sử dụng Ứng dụng Kalpha và chỉnh sửa thông tin cá nhân.
 • Người Học và Người Chia Sẻ có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Ứng dụng Kalpha. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Ứng dụng Kalpha sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Học và Người Chia Sẻ khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Học và Người Chia Sẻ: qua Email: vietnam@kalpha.io