Anh Song Kha (S.O.C Institute) – Người xây cầu nối cho học viên và doanh nghiệp

Anh Song Kha (S.O.C Institute) – Người xây cầu nối cho học viên và doanh nghiệp

Ngày nay, các bạn trẻ đều có mong muốn được thực tập và làm việc tại các công ty. Các doanh nghiệp lớn hầu hết sẽ có những yêu cầu nhất định ở mỗi vị trí khác nhau. Tuy nhiên, về mặt kinh nghiệm cũng như cơ hội làm việc thì các bạn vẫn chưa đủ để có thể đáp ứng. Hiểu...
viLANG-VN
en_USLANG-EN viLANG-VN