QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

I.   Nguyên tắc chung

 1. Mục đích:
 • Ứng dụng “Kalpha” (gọi tắt “Ứng dụng Kalpha”) kết nối Người chia sẻ với Người học. Qua đó, Người Chia Sẻ sẽ chia sẻ bất kỳ kỹ năng, kiến ​​thức và kinh nghiệm thực tế của mình còn Người Học sẽ lên lịch hẹn để tham gia các lớp học các buổi chia sẻ về kỹ năng, kiến ​​thức và kinh nghiệm thực tế của Người Chia Sẻ bằng cách học trực tiếp.
 • Ứng dụng Kalpha hỗ trợ kết nối Người chia sẻ với Người Học thông qua việc tạo môi trường chia sẻ, lên lịch hẹn, nhắc nhỏ học tập để đạt hiệu quả chia sẻ kiến thức tốt nhất cho việc giao tiếp trực tiếp trên cơ sở 1 kèm 1 giữa mọi người với nhau bằng cách tạo điều kiện để Người Chia Sẻ và Người Học có thể lên lịch học trực tiếp.
 • Ứng dụng Kalpha tập trung vào kinh nghiệm của Người Chia Sẻ và không có yêu cầu chứng nhận nào để trở thành Người Chia Sẻ vì chúng tôi tin rằng mọi người đều có thứ gì đó để chia sẻ và dạy mà không cần bất cứ chứng chỉ chứng nhận nào.
 1. Nguyên tắc:
 • Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) là Ứng dụng “Kalpha”, do Công ty TNHH Kalpha Services Vietnam (“Công Ty/Kalpha”) xây dựng và vận hành nhằm cung cấp dịch vụ trung gian liên kết các bên tham gia giáo dục.
 • Ứng dụng Kalpha không cung cấp dịch vụ dạy học, lớp học, khoá học, buổi chia sẻ trực tiếp. Việc cung cấp dịch vụ dạy học, lớp học, khoá học, buổi chia sẻ trực tiếp sẽ do Người chia sẻ thực hiện, tự chịu trách nhiệm và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Người Dùng sử dụng Ứng dụng Kalpha/ Người Dùng (Người chia sẻ và Người học) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp và có nhu cầu học hỏi được Kalpha chính thức công nhận và được phép sử dụng các dịch vụ do Ứng dụng Kalpha và các bên liên quan cung cấp.
 • Nguyên tắc này áp dụng cho các Người Dùng đăng ký sử dụng, tạo lập Lớp học/ Danh sách chia sẻ kiến thức, giới thiệu và/hoặc cung cấp dịch vụ được thực hiện trên Ứng dụng Kalpha.
 • Người Dùng tham gia giao dịch Ứng dụng Kalpha tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật.
 • Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Ứng dụng Kalpha phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 • Hoạt động cung ứng dịch vụ trên Ứng dụng Kalpha phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người dùng.
 • Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người Dùng khi tham gia vào Ứng dụng Kalpha phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này của Ứng dụng Kalpha.

II.       Quy định chung

 • Định nghĩa chung:
 • Chính Sách: có nghĩa là bất kỳ chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ dẫn nào áp dụng cho Người Dùng, được Công Ty cập nhật và thông báo cho Người Dùng tùy theo thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Quy Chế này và Chính Sách Bảo Mật.
 • Chính Sách Bảo Mật: có nghĩa là tài liệu “Chính sách bảo mật” quy định về việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và bảo vệ của Công Ty đối với các Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng.
 • Công Ty hoặc Kalpha: có nghĩa là Công ty TNHH Kalpha Services Vietnam
 • Dịch Vụ TMĐT: có nghĩa là dịch vụ thương mại điện tử được Công Ty cung cấp thông qua Ứng Dụng Kalpha.
 • Đăng Ký có nghĩa là việc Người Học và Người Chia Sẻ đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Ứng dụng Kalpha chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của Ứng dụng Kalpha.
 • Quy Chế có nghĩa là Quy chế quản lý hoạt động ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Kalpha.
 • Tài Khoản có nghĩa là tài khoản mà Người Dùng đăng ký để truy cập Ứng Dụng Kalpha
 • Người Chia Sẻ là cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Ứng dụng Kalpha bao gồm: người tạo lập, đăng tin giới thiệu, khuyến mãi về các lớp học, khoá học, danh sách bài học, chia sẻ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Người Chia Sẻ bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia Ứng dụng Kalpha.
 • Người Học: là cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các lớp học, khoá học, danh sách bài học, chia sẻ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tế được cung ứng trên Ứng dụng Kalpha. Người Học bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia Ứng dụng Kalpha.
 • Người Dùnglà Người Học và Người Chia Sẻ.
 • Người Đối Tác là người bán hàng, nhà cung cấp, Người Chia Sẻ….
 • Buổi Học/ Buổi chia sẻ là các lớp học, khoá học, danh sách bài học, chia sẻ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tế do Người Chia Sẻ tạo lập, quản lý.
 • In Person là phương thức thanh toán trực tiếp giữa Người Học và Người Chia Sẻ. Người Học sẽ tự thoả thuận với Người Chia Sẻ về việc thanh toán.
 • Phí Buổi Học/ Buổi chia sẻ là khoản phí mà Người Chia Sẻ được quyền yêu cầu Người Học thanh toán đối với việc tham gia Buổi Học và được xác định theo quy định của Ứng Dụng Kalpha.
 • Phí Dịch Vụ TMĐT: có nghĩa là khoản phí để sử dụng Dịch Vụ TMĐT do Công Ty thu và được tính cố định trên cơ sở Phí Buổi Học theo quy định của Ứng dụng Kalpha.
 • Thông Tin Cá Nhân: có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không đúng, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và những thông tin khác mà Công Ty có hoặc có thể có quyền truy cập. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm tên, giới tính, ngôn ngữ, hình ảnh, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ e-mail và các thông tin khác của một cá nhân và, khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng một cá nhân.
 • Thiết Bị Di Động: có nghĩa là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác
 • Điều Khoản Sử Dụng: có nghĩa là tài liệu “Điều khoản sử dụng của người dùng của Ứng Kalpha” được giao kết giữa Công Ty và Người Dùng nhằm điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ giữa hai bên liên quan đến việc Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Kalpha do Công Ty quản lý.

III.    Quy trình giao dịch

1.     Quy trình dành cho người sử dụng dịch vụ:

Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng Kalpha, Người Dùng cần thực hiện các bước sau đây:

 • Quy trình đăng ký tài khoản của Người Dùng:
 • Bước 1: Tải và cài đặt Ứng Dụng Kalpha cho Thiết Bị Di Động sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS phù hợp với phiên bản Thiết Bị Di Động đang dùng.
 • Bước 2:
  • Tại ứng dụng iOS: Sau khi đã tải và cài đặt thành công, khởi động Ứng Dụng Kalpha từ màn hình chính Thiết Bị Di Động.
  • Tại ứng dụng Android: Tại Google Play, bấm cài đặt sẽ hiện bảng cho phép truy cập vào Ảnh; Máy ảnh; ID thiết bị và thông tin cuộc gọi; khác, bấm “Chấp nhận”. Sau khi đã tải và cài đặt thành công, khởi động Ứng Dụng Kalpha từ màn hình chính Thiết Bị Di Động.
 • Bước 3:
  • Tại ứng dụng IOS: Trong lần đầu truy cập, Ứng Dụng Kalpha đưa ra lựa chọn cho Người Dùng Từ Chối hoặc Cho Phép Kalpha gửi thông báo cho Người Dùng.
  • Tại ứng dụng Android, Ứng dụng Kalpha trực tiếp truy cập vào màn hình đăng ký
 • Bước 4: Tại màn hình hiển thị lần đầu, Ứng Dụng Kalpha sẽ đưa ra 3 lựa chọn đăng nhập gồm: Đăng nhập bằng Google; Đăng nhập bằng Facebook; Đăng ký với Email.
  • Đăng nhập bằng Google:
  • Hiển thị bảng chọn tài khoản Google;
  • Chọn tài khoản Google
  • Đăng nhập Kalpha thành công
  • Đăng nhập bằng Facebook:
  • Hiển thị bảng chọn tài khoản Facebook
  • Chọn tài khoản Facebook
  • Bấm chọn tiếp tục dưới tên tài khoản facebook
  • Đăng nhập Kalpha thành công
  • Đăng ký với Email:
  • Nhập Tên; Họ; bấm chọn “Tiếp theo”
  • Nhập Email; Mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự); bấm chọn “Đăng Ký”
  • Trên giao diện Kalpha hiện thị thông báo gửi xác minh tới Email đã đăng ký, bấm chọn “Tôi sẽ khám phá ứng dụng ngay”
  • Đăng nhập Kalpha thành công
 • Bước 5: Người Dùng được lựa chọn cập nhập đầy đủ thông tin theo khung mẫu có sẵn của Ứng dụng Kalpha gồm: Họ và tên, giới tính, ngôn ngữ, địa chỉ, nghề nghiệp và chia sẻ tại sao dùng Ứng dụng Kalpha.

 

 • Quy trình lựa chọn Buổi học của Người Học:
 • Bước 1: Tại mục “Khám phá”, Người Học lựa chọn các Buổi học được Kalpha phân theo loại như: ngoại ngữ, ngành nghề, Trải nghiệm ở các nước, kỹ năng khác.
 • Bước 2: Người Học nhập ngày, thời gian, bấm chọn “Gửi Yêu Cầu”
 • Bước 3: Tại khung “Trò Chuyện” Người Học nhận kết quả chấp thuận hay từ chối từ Người Chia Sẻ

2.     Quy trình dành cho Người Đối Tác (người bán hàng, nhà cung cấp…):

 • Quy trình tạo lập Buổi Học của Người Chia Sẻ
 • Bước 1: Tại mục Buổi học, Người Chia Sẻ nhấn nút có biểu tượng “ + ” và đọc Quy tắc chung do Ứng dụng Kalpha ban hành, bấm chọn “Đã hiểu” để chuyển sang mục “Overview”.
 • Bước 2: tại mục “Overview”, theo khung mẫu Ứng dụng Kalpha cung cấp, Người Chia Sẻ tiến hành điền/ chọn theo trường mẫu quy định: chèn tối đa 3 hình ảnh, Danh mục, chọn Tiêu đề Buổi Học, buổi chia sẻ, mô tả kinh nghiệm của bạn, đặt mục tiêu học. Sau khi điền đầy đủ bấm chọn “Kế tiếp” để chuyển sang mục “Yêu cầu”.
 • Bước 3: Tại mục “Yêu cầu” chọn các mục phân loại theo trường mẫu gồm: Mức độ khó của phiên của bạn, Người Học của bạn có nên mang theo những gì không?, Chọn khả năng thành thạo ngôn ngữ của bạn, bấm chọn “kế tiếp” để chuyển sang mục “Thời gian rảnh/địa điểm”.
 • Bước 4: Tại mục “Thời gian rảnh/địa điểm” chọn các mục phân loại theo trường mẫu gồm: Đặt tính khả dụng của bạn, đặt thời lượng buổi học, địa điểm, bấm chọn “Kế tiếp” để chuyển sang mục “Giá”.
 • Bước 5: Tại mục “Giá” được lựa chọn điền mục: “Bạn có tính phí cho phiên chia sẻ của mình không?”, thông tin thêm, bấm chọn “Danh sách xem trước” để chuyển sang bảng xem trước.
 • Bước 6: tại Danh sách xem trước xem danh sách thông tin đã cung cấp và chỉnh sửa, bấm chọn “Phát hành ngay bây giờ” để hoàn thành việc khởi tạo Buổi Học.

 

 

3.     Quy trình giao nhận vận chuyển:

Không có thực hiện giao nhận vận chuyển.

4.     Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:

 • Quy trình xác nhận Buổi Học của Người Chia Sẻ:
 • Bước 1: Khi Người Học gửi yêu cầu học tại Ứng dụng Kalpha, Người Chia Sẻ sẽ nhận được thông báo yêu cầu từ Người Học tại khung “Trò Chuyện” cá nhân.
 • Bước 2: Sau khi gửi yêu cầu thành công, Người Học sẽ nhận được tin nhắn thông báo trên Ứng dụng Kalpha, kèm tóm tắt thông tin Yêu cầu. Thông tin Yêu cầu này sẽ được dùng để Người Học theo dõi tình trạng Yêu cầu, Người Học có thể thay đổi thông tin, hủy Yêu Cầu
 • Bước 3: Tại khung trò chuyện cá nhân với Người Học, Người Chia Sẻ lựa chọn bấm “Chấp nhận yêu cầu’ hoặc “Từ chối yêu cầu”
 • Bước 4: Ứng dụng Kalpha sẽ hiển thị bảng xác nhận theo lựa chọn “Chấp nhận yêu cầu’ hoặc “Từ chối yêu cầu” của Người Chia Sẻ
 • Bước 5: Nếu Người Chia Sẻ chọn “Chấp nhận” thì Buổi Học được xác lập
 • Bước 6: Nếu Người Chia Sẻ chọn “Từ Chối” thì Yêu cầu bị từ chối.
 • Bước 7: Theo lịch hẹn Buổi Học đã được chấp nhận, khung trò chuyện cá nhân sẽ hiển thị “Buổi chia sẻ đang diễn ra”
 • Bước 8: Sau khi kết thúc Buổi học, tại khung “Trò Chuyện” của Người Chia Sẻ và Người Chọn bấm chọn “Hoàn Thành Buổi Học”.
 • Bước 9: Tại Màn hình của Người Học sau khi chọn Màn hình hiển thị khung “Xác nhận Người Chia Sẻ đã tham dự” gồm 3 lựa chọn: Người chia sẻ đã có mặt; Người Chia Sẻ vắng mặt; Người Học vắng mặt; bấm chọn “Hoàn Thành”.
 • Bước 10: Tại Màn hình của Người Chia Sẻ sau khi chọn Màn hình hiển thị khung “Xác nhận Người Học đã tham dự” gồm 3 lựa chọn: Người Học đã có mặt; Người Học vắng mặt; Người Chia Sẻ vắng mặt; bấm chọn “Hoàn Thành”.
 • Bước 11: Tại Khung đánh giá, Người Học/Người Chia Sẻ bấm chọn nội dụng gồm: Có kinh nghiệm; thân thiện; vui vẻ; Linh hoạt; trân trọng; có kiến thức, bấm “Gửi”

 

 • Quy trình huỷ Buổi Học của Người Chia Sẻ:
 • Bước 1: Người Chia Sẻ tại khung “Trò chuyện” với Người Học, bấm chọn “Hủy Buổi Học” để chấm dứt yêu cầu Buổi Học đã đặt. Người Học sẽ nhận thông báo.
 • Bước 2: Người Chia Sẻ sẽ nhận được thông báo về việc hủy Yêu cầu thành công.
 • Bước 3: Người Học sẽ nhận thông tin về việc Người Chia Sẻ hủy Yêu cầu tại khung trò chuyện.
 • Bước 4: Người Học được quyền gửi Yêu cầu mới cho Người Chia Sẻ.

5.     Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền:

 • Quy trình huỷ Buổi Học của Người Học:
 • Bước 1: Người Học tại khung “Trò chuyện” với Người Chia Sẻ, bấm chọn “Hủy Buổi Học” để chấm dứt yêu cầu Buổi Học đã đặt. Người Chia Sẻ sẽ nhận thông báo.
 • Bước 2: Người Học sẽ nhận được thông báo về việc hủy Yêu cầu thành công.
 • Bước 3: Người Chia Sẻ sẽ nhận thông tin về việc Người Học hủy Yêu cầu tại khung trò chuyện.
 • Bước 4: Người Học được quyền gửi Yêu cầu mới cho Người Chia Sẻ

 

 • Quy trình hoàn tiền của Ứng dụng Kalpha
 • Không có quy trình hoàn tiền tại Ứng dựng Kalpha.
 • Người Học tự liên hệ với Người Chia Sẻ để được hoàn lại Phí Buổi Học tại mục “Trò Chuyện”.

 

6.     Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm:

Không có thực hiện bảo hành/bảo trì Buổi Học.

 

7.     Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Mọi tranh chấp, khiếu nại được gửi tới Email: vietnam@kalpha.io

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Kalpha khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Kalpha đứng ra giải quyết vụ việc. Quyết định của Kalpha là quyết định cuối cùng. Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được Kalpha xử lý theo trình tự sau:

 • Bước 1: Các tranh chấp, khiếu nại có thể được gửi qua email vietnam@kalpha.io
 • Bước 2: Kalpha sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp. Kalpha sẽ có biện pháp cụ thể hỗ trợ người khiếu nại/các bên tranh chấp để giải quyết tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.
 • Bước 3: Trong vòng 07 ngày, khiếu nại sẽ được xử lý theo chính sách của Kalpha và thông báo cho cho các bên liên quan. Đối với các tranh chấp không phải là khiếu nại Kalpha yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu liên quan đến vụ việc, và đưa ra hướng giải quyết dựa trên các thông tin/tài liệu thu thập được trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu có liên quan đến vụ việc và thông báo cho các bên liên quan.
 • Bước 4: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của Kalpha, Kalpha có thể chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên liên quan để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.
 • Bước 5: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Kalpha, Kalpha sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kalpha tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Các Người Chia Sẻ, Người Học trên Ứng dụng Kalpha cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên quan đến Dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

IV.     Quy trình thanh toán

1.     Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác…)

Người Học sẽ tự thoả thuận với Người Chia Sẻ để thanh toán trực tiếp (In Person) cho Người Chia Sẻ mà không thông qua Ứng dụng Kalpha.

2.     Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp…) và Ban quản lý Ứng dụng Kalpha

Chưa áp dụng thu Phí Dịch Vụ TMĐT giữa Người Chia Sẻ và Ban quản lý Ứng dụng Kalpha.

3.     Thanh toán giữa Người Học và Ban quản lý Ứng dụng Kalpha

Chưa áp dụng thu Phí Dịch vụ TMĐT giữa Người Học và Ban quản lý Ứng dụng Kalpha.

 

V.        Đảm bảo an toàn giao dịch

 • Ban quản lý Ứng dụng Kalpha đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Người Học và Người Chia Sẽ cung cấp trên Ứng dụng Kalpha. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Ứng dụng Kalpha không lưu trữ thông tin giao dịch của Thẻ Tín Dung/Thẻ ghi nợ; về nền tảng thanh toán qua Bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử, các thông tin giao dịch đều được bảo mật và mã hóa bởi Bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử.
 • Người Dùng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Ban quản lý Ứng dụng Kalpha không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Người Dùng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Dùng qua Internet hoặc email.
 • Trong trường hợp Người Học liên hệ trực tiếp với Người Chia Sẻ thì Người Học phải cân nhắc và tự chịu trách nhiệm việc thanh toán cho Người Chia Sẻ.
 • Người Dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống ứng dụng. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế này và quy định của pháp luật.
 • Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI.     Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Thông tin thu thập gồm:

 • Thông tin cá nhân thu thập trực tiếp từ Người Học và Người Chia Sẻ: Người Học và Người Chia Sẻ trên Ứng dụng Kalpha có thể được yêu cầu điền một số thông tin hồ sơ cá nhân bắt buộc theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Ứng dụng Kalpha để sử dụng dịch vụ như: Họ và Tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, trình độ ngôn ngữ, địa chỉ, địa chỉ email, nghề nghiệp, các chi tiết thẻ tín dụng (là loại và số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ), tại sao sử dụng Ứng dụng Kalpha và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn… Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc tham gia sử dụng dịch vụ với vai trò Người Chia Sẻ và Người Học (bao gồm sử dụng dịch vụ đến Người Học và Người Chia Sẻ).
 • Thông tin thu thập trực tiếp khi Người Học và Người Chia Sẻ sử dụng ứng dụng: Người Học và Người Chia Sẻ khi sử dụng Ứng dụng Kalpha, Ứng dụng Kalpha đều có thể thu thập một số dữ liệu kỹ thuật như: địa chỉ IP, thời lượng truy cập/phiên truy cập, thiết bị truy cập, thông tin về thiết bị truy cập như hệ điều hành, nhà sản xuất, kiểu mẫu…
 • Thông tin thu thập tự động bằng Cookies:  Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ thiết bị di động của bạn. Ứng dụng Kalpha sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người dùng nhằm nâng cao giao diện ứng dụng và trải nghiệm của người dùng. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng cookies; nhưng Người Học và Người Chia Sẻ có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động để từ chối một số loại cookies nhất định hoặc một số cookies cụ thể, ngoài ra Người Học và Người Chia Sẻ có thể xóa bỏ cookies bất cứ lúc nào.

 

Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng bao gồm: họ tên, email. Đây là các thông tin mà Ứng dụng Kalpha cần Người Học và Người Chia Sẻ cung cấp bắt buộc để:
 • Để xử lý và hỗ trợ Người Học và Người Chia Sẻ trong các yêu cầu cung cấp dịch vụ và các giao dịch thanh toán của Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để liên hệ với Người Học và Người Chia Sẻ và gửi các thông tin liên quan đến việc sử dụng ứng dụng;
 • Để gửi thông báo tiếp thị và các ưu đãi cho Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để thông báo cho Người Học và Người Chia Sẻ về các bản cập nhập ứng dụng hoặc các thay đổi đối với dịch vụ được cung cấp;
 • Để xử lý và trả lời các câu hỏi, khiếu nại và nhận phản hồi từ Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để nhận phản hồi việc sử dụng ứng dụng và quản trị, hỗ trợ và cải thiện hiệu quả hoạt động, trải nghiệm Người Học và Người Chia Sẻ và các chức năng của ứng dụng;
 • Để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc tiến hành điều tra, trả lời các câu hỏi hay các chỉ thị theo quy định của pháp luật.
 • Để ngăn chặn, phát hiện và điều tra mọi hoạt động bị cấm, bất hợp pháp, trái phép hoặc gian dối.
 • Các Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng Kalpha về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Để liên hệ xác nhận dich vụ cho Người Học và Người Chia Sẻ khi nhận được yêu cầu từ Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để cung cấp thông tin về dịch vụ đến Người Học và Người Chia Sẻ nếu có yêu cầu từ Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để gửi email tiếp thị, giới thiệu về dịch vụ mà cảm thấy phù hợp với Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để gửi các thông báo về các hoạt động trên ứng dụng;
 • Để liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Học và Người Chia Sẻ;
 • Để liên lạc và giải quyết với Người Học và Người Chia Sẻ trong những trường hợp đặc biệt;
 • Để cung cấp cho các Bên thứ ba như đại lý, đối tác, nhà cung cấp và các bên hợp tác thượng mại, và việc này có thể bao gồm cả việc cho phép Bên thứ ba được giới thiệu, tiếp thị, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm dịch vụ;
 • Để chia sẻ với các Đơn Vị Liên Kết của Kalpha ở một quốc gia khác nhằm mục đích xử lý/lưu trữ thông tin cá nhân Người Học và Người Chia Sẻ
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Người Học và Người Chia Sẻ.

Kalpha sẽ không bán hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được quy định trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này, Kalpha có thể tiết lộ hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của Người Dùng nếu Kalpha thông báo trước cho Người Dùng về việc tiết lộ và chia sẻ thông tin này và Kalpha đã nhận được sự chấp thuận của bạn về việc tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đó.

Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kalpha và/hoặc bên thứ ba và/hoặc đơn vị liên kết của Kalpha.

 

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân:

 • Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
 1. Nhân viên của Công Ty.
 2. Người Học và Người Chia Sẻ sử dụng dịch vụ của Kalpha.

 

Địa chỉ của đơn vị quản lý và thu thập thông tin cá nhân:

 • Thông Tin Cá Nhân mà Kalpha thu thập từ Người Học và Người Chia Sẻ có thể được lưu trữ tại, chuyển giao cho, hoặc xử lý bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đó thực hiện mức độ bảo mật tương đương với các cam kết của chúng tôi theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này.
 • Thông tin cá nhân của Người Học và Người Chia Sẻ cũng có thể được lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú bởi các nhân viên làm việc cho Kalpha ở các quốc gia khác hoặc bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc đơn vị liên kết của Kalpha, trong phạm vi được cho phép theo luật áp dụng. Trong trường hợp đó, Kalpha sẽ bảo đảm rằng Thông tin cá nhân của Người Dùng đó vẫn có mức độ bảo mật tương đương với yêu cầu theo pháp luật của quốc gia Người Học và Người Chia Sẻ đang cư trú (và, trong mọi trường hợp, phù hợp với các cam kết của chúng tôi trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này).

 

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 • Người Học và Người Chia Sẻ có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách sử dụng Ứng dụng Kalpha và chỉnh sửa thông tin cá nhân.
 • Người Học và Người Chia Sẻ có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Ứng dụng Kalpha. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Ứng dụng Kalpha sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Học và Người Chia Sẻ khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Học và Người Chia Sẻ: qua Email: vietnam@kalpha.io

 

VII.  Quản lý thông tin xấu

1. Quy định Người Dùng:

 • Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý Ứng dụng Kalphavề những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Người Dùng không sử dụng dịch vụ của cho Ứng dụng Kalphavào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Ứng dụng Kalpha  hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích khác. Trong trường hợp vi phạm thì Người Dùng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Người Dùng không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do cho Ứng dụng Kalphacung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ban quản lý Ứng dụng Kalpha  trong bản Quy chế này.
 • Người Dùng không được hành động gây mất uy tín của Ứng dụng Kalphadưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Người Dùng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Ứng dụng Kalpha.

 

2. Hành vi cấm trong hoạt động đặt banner để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Ứng dụng Kalpha.

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

 

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản lý Ứng dụng Kalpha đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Ứng dụng Kalpha :

 • Ban quản lý Ứng dụng Kalpha sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Ban quản lý Ứng dụng Kalpha chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
 • Ban quản lý Ứng dụng Kalpha giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang Ứng dụng Kalpha này mà không cần báo trước.

 

VIII.    Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 • Công Ty cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Công Ty, Công Ty sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho Người Học và Người Chia Sẻ.
 • Khi thực hiện các giao dịch qua Ứng Dụng Kalpha, các Người Học và Người Chia Sẻ phải thực hiện theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn.
 • Công Ty cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các Người Học và Người Chia Sẻ tham gia Ứng dụng Kalpha. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc Người Học và Người Chia Sẻ không thể tham gia Ứng dụng Kalpha được thì các Người Học và Người Chia Sẻ cần thông báo cho Ban quản lý Ứng dụng Kalpha.
 • Tuy nhiên, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Người Dùng không đến được Ban quản lý Ứng dụng Kalpha, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý Ứng dụng Kalpha gây ra.

 

IX.      Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT Ứng dụng Kalpha

 1. Quyền của Ban quản lý Ứng dụng Kalpha
 • Ban hành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho Người Dùng, người dùng tham gia Dịch vụ Kalpha;
 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Người Dùng cung cấp thông tin cho Kalpha không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Kalpha có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Người Dùng;
 • Ban quản lý Ứng dụng Kalpha có thể chấm dứt quyền Người Dùng và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Người Dùng trong trường hợp Người Dùng vi phạm các Quy chế của Kalpha hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Kalpha;
 • Ban quản lý Ứng d ụng Kalpha có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền Người Dùng của Người Dùng nếu Kalpha phát hiện Người Dùng có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Người Dùng khác của Kalpha, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền Người Dùng và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Người Dùng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • Ban quản lý Kalpha giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung Kalpha theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Kalpha Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Ban quản lý Kalpha giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Người Dùng theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Kalpha và sẽ báo trước cho Người Dùng thời hạn là 01 (một) tuần.
 1. Trách nhiệm của Ban quản lý Ứng dụng Kalpha
 • Đăng ký thiết lập Ứng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và công bố các thông dụng tin đã đăng ký trên Ứng dụng.
 • Xây dựng và công bố công khai trên website/Ứng dụng quy chế hoạt động của dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên ứng dụng
 • Xây dựng và công bố công khai trên Ứng dụng cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch được thực hiện trên ứng dụng
 • Xây dựng và công bố chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng ứng dụng;
 • Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký tham gia cung ứng dịch vụ trên Kalphal;
 • Xây dựng, nâng cấp và phát triển hoạt động ứng dụng Kalpha để phục vụ tốt hơn nhu cầu của Người Dùng;
 • Chịu trách nhiệm xây dựng ứng dụng bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động ứng dụng trong điều kiện và phạm vi cho phép;
 • Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Người Dùng tham gia và người sử dụng trên ứng dụng
 • Lưu giữ thông tin đăng ký của các Người Dùng ngay từ ngày đăng ký tham gia ứng dụng và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an hentai games toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Người Dùng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 • Xây dựng và xử lý kịp thời với các hành vi xâm phạm quyền lợi người dùng trong giao dịch thực hiện qua ứng dụng
 • Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên ứng dụng
 • Duy trì hoạt động bình thường của ứng dụng Kalpha và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng… nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Kalpha không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X.        Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, Ứng dụng Kalpha

1.     Quyền và trách nhiệm của Người Chia Sẻ

 • Người Chia Sẻ có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân khi đăng ký sử dụng ứng dụng: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, phương thức thanh toán lựa chọn.
 • Người Chia Sẻ chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về của bản thân đăng tải trên Ứng dụng.
 • Người Chia Sẻ cung cấp thông tin về tình hình cung ứng dịch vụ của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

2.     Quyền và trách nhiệm của Người Học

 • Người Học có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân khi đăng ký sử dụng ứng dụng: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, phương thức thanh toán lựa chọn.
 • Người Học chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về của bản thân đăng tải trên Ứng dụng.
 • Người Học cung cấp thông tin về tình hình cung ứng dịch vụ của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

XI.     Điều khoản áp dụng

 • Quy Chế này có hiệu lực kể từ ngày [   ] tháng [  ] năm [          ]  và được đăng tải công khai trên website https://kalpha.io/ và trên Ứng Dụng Kalpha. Công Ty giữ quyền điều chỉnh, thay đổi Quy Chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động bằng cách thông báo trên website https://kalpha.io/ và trên Ứng Dụng Kalpha cho các Người Chia Sẻ và Người Học được biết. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày có thông báo thay đổi. Việc Người Chia Sẻ và Người Học tiếp tục sử dụng Ứng Dụng Kalpha sau khi Quy Chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Người Chia Sẻ và Người Học đã đọc, hiểu và đồng ý với Quy Chế sửa đổi đó.

 

XII.  Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT, Ứng Dụng Kalpha

 • Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ “KALPHA”
 • Công ty/Tổ chức : CÔNG TY TNHH KALPHA SERVICES VIETNAM
 • Địa chỉ:
 • Tel:             Fax:                             Email: vietnam@kalpha.io
 • Hotline: +84 090 6993790